Phần mềm Kết nối Wifi thông qua ứng dụng trên IOS và Android

Đây là chức năng bổ sung quan trọng của Camera hành trình Webvision S8 Plus. Thiết bị này có khả năng kết nối Wifi thông qua ứng dụng trên hai hệ điều hành là IOS và Android giúp việc truyền tải dữ liệu cũng như cài đặt trở nên dễ dàng hơn.

Download phần mềm cài đặt trên điện thoại Android tại đây

Để được hỗ trợ vui lòng liên hệ 1900 038801234 666666 0969 9999 29