Đề xuất cấm người đang lái xe ô tô sử dụng điện thoại

Theo luật giao thông hiện hành thì lái xe ô tô sử dụng điện thoại vẫn chưa có quy định xử phạt nào. Tuy nhiên, Bộ Giao thông – Vận tải cho rằng hành vi này ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn giao thông của cộng đồng và cần đưa ra một mức phạt hợp […]